Vergunning

Omgevingsvergunning aanvragen

Op deze pagina lees je wat je nodig hebt voor een vergunningsaanvraag voor jouw bouwplan. Ook wordt er een prijsindicatie gegeven. Je kunt ervoor kiezen om de aanvraag door ons te laten indienen. Wij onderhouden dan het contact met jou en de gemeente.

BOUWTEKENINGEN

 

Het is van belang dat de aanvraag correct en volledig wordt ingediend. Het hangt van het soort bouwplan af welke documenten aangeleverd moeten worden bij een vergunningsaanvraag. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een bouwplan moeten in elk geval op schaal gemaakte bouwtekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie aangeleverd worden.

CONSTRUCTIETEKENINGEN

Als er in het bouwplan aanpassingen gedaan worden aan de constructie van het bouwwerk, dan moet er bij de vergunningsaanvraag ook constructie-berekeningen en -tekeningen aangeleverd worden.

Proces van de vergunningsaanvraag

Als de benodigde documenten zijn ingediend beoordeelt de gemeente of het bouwplan voldoet aan de voorschriften. De gemeente stelt eisen aan het bouwplan die zijn vermeld in het bouwbesluit, het bestemmingsplan en de welstandsnota. In het bouwbesluit staan alle voorschriften met betrekking op de veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid, milieu en energiezuinigheid. In het bestemmingsplan is opgenomen wat er wel en niet mag op een bepaalde locatie, zoals de maximale hoogte en maximale oppervlakte van een bouwwerk. Ook worden de meeste bouwplannen getoetst door de welstandscommissie of het bouwwerk wel past in de omgeving met betrekking op architectuur en/of uitstraling.

De gemeente is verplicht binnen 8 weken te reageren op de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Daarnaast heeft de gemeente het recht om zonder opgaaf van reden de beslistermijn met 6 weken te verlengen, mits dit binnen de eerste 8 weken wordt gecommuniceerd. Dit gebeurt niet vaak, maar is wel een mogelijkheid.

Het is lastig in te schatten hoelang het gaat duren voordat de gemeente reageert, dat hangt ook sterk af per gemeente en soort bouwplan. Voor een klein bouwplan zoals een muur doorbreken kan het zo zijn dat de gemeente binnen een paar weken reageert, maar daar kan je niet vanuit gaan.

Nadat je jouw vergunning in handen hebt, loopt er nog een bezwaartermijn van 6 weken. In deze periode kunnen belanghebbenden, zoals omwonenden, een bezwaar indienen op jouw vergunning. In sommige gevallen is het hierom raadzaam om te wachten met bouwen tot deze termijn verstreken is.

3D ontwerp kan het proces van de vergunningsaanvraag op zich nemen door de aanvraag in te dienen en het contact met de gemeente te onderhouden. Hierdoor wordt je volledig ontzorgd. Als de gemeente tijdens het proces om een aanvulling vraagt binnen het ontwerp pakken wij dat op en leveren wij de gevraagde stukken en/of informatie aan. Uiteraard wordt dit met jou overlegd.

MINIMUM PAKKET
vanaf € 390,-

BASIS PAKKET
vanaf € 750,-

meest gekozen!

PREMIUM PAKKET
vanaf € 1190,-